5 เหตุผลที่โรงงานอุตสาหกรรมควรติดตั้งโซลาเซลล์

IMI Industries ผู้นำด้านติดตั้งโซลาเซลล์ ประสบการณ์กว่า 35 ปี

ในยุคปัจจุบัน   ต้นทุนพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ   โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม   ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมหาศาล   การติดตั้งโซลาเซลล์   จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดต้นทุน   และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

5 เหตุผลหลักที่โรงงานอุตสาหกรรมควรติดตั้งโซลาเซลล์ :

1. ลดต้นทุนค่าไฟ:   โซลาเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงแดด   ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า   ส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน:   โซลาเซลล์ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรม   ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:   โซลาเซลล์เป็นพลังงานสะอาด   ไม่ปล่อยมลพิษ   ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี:   การใช้พลังงานสะอาด   ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี   ให้กับองค์กร
5. คืนทุนเร็ว:   การติดตั้งโซลาเซลล์   มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น   แต่สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา   3-5 ปี

โซลาเซลล์ช่วยลดต้นทุนค่าไฟให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างไร

IMI Industries ผู้นำด้านติดตั้งโซลาเซลล์ ประสบการณ์กว่า 35 ปี

ค่าไฟฟ้า   เป็นหนึ่งในต้นทุนการผลิตที่สำคัญของโรงงานอุตสาหกรรม   การใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมหาศาล   ส่งผลให้ค่าไฟสูงขึ้น

โซลาเซลล์   เป็นทางเลือกที่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟ   ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

โซลาเซลล์   ทำงานโดยแปลงพลังงานแสงอาทิตย์   เป็นพลังงานไฟฟ้า

โรงงานอุตสาหกรรม   สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาเซลล์   ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

การใช้โซลาเซลล์   ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรม   ประหยัดค่าไฟ

วิธีการคำนวณ

 • โรงงานอุตสาหกรรม ใช้ไฟฟ้า 100 หน่วยต่อเดือน
 • ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 4 บาท
 • ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 4,000 บาท

ติดตั้งโซลาเซลล์   ขนาด   1   เมกะวัตต์

 • ผลิตไฟฟ้า 120,000 หน่วยต่อปี
 • ทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า 10,000 หน่วยต่อเดือน
 • ประหยัดค่าไฟ 40,000 บาทต่อปี

การติดตั้งโซลาเซลล์

 • มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น
 • คืนทุนได้ภายในระยะเวลา 3-5 ปี

ข้อดีของการใช้โซลาเซลล์

 • ลดต้นทุนค่าไฟ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

💪🏻เรามีบริการและสินค้าคุณภาพสูงพร้อมให้บริการครบวงจร

สนใจร่วมงานกับเราหรือสนใจบริการ คลิก📲

โทร : 02-970-2974

Email : sales@imi-industries.com

Website : www.imi-industries.com