อ้างอิงจากข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กบอ.) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งจะเป็นการส่งเสนอโอกาสให้กับชุมชนต่างๆ  ในการมีส่วนร่วมผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  ลดภาระค่าไฟฟ้า  และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ชุมชนมีพลังงานใช้เอง  ลดภาระค่าไฟฟ้า:

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  นี้  เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในชุมชน  ลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า  และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับชุมชน

ตัวอย่างเช่น:

  • ชุมชนขนาดกลาง ที่มีบ้านเรือนประมาณ 100 หลังคาเรือน ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ร่วมกัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 500 กิโลวัตต์ ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในครัวเรือน และลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 20-30%

เสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน:

นอกจากการผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้ว  ชุมชนยังสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้  เข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน  กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เปิดโอกาสให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วม:

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  เปิดกว้างให้ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วิสาหกิจชุมชน  และนิติบุคคลอื่น ๆ  ที่สนใจ  สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ:

  1. ชุมชนที่สนใจ ทำการศึกษารวบรวมข้อมูล เช่น ความต้องการใช้ไฟฟ้า พื้นที่ติดตั้ง และกำลังการผลิตที่เหมาะสม
  2. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
  3. ยื่นขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กบอ.)
  4. ติดตั้งระบบโซลาเซลล์

จุดเด่นของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์:

  • ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับชุมชน
  • ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
  • เป็นการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อนาคตของพลังงานแสงอาทิตย์:

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสรษณ์การใช้พลังงานหมุนเวียน  และการกระจายอำนาจด้านพลังงาน  ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

IMI Industries  ผู้นำด้านการติดตั้งโซลาเซลล์  พร้อมยินดีให้คำปรึกษา :

IMI Industries  บริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรม  การจัดหา  และก่อสร้าง (EPC)  ระบบโซลาเซลล์  มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี  พร้อมให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์  สำหรับชุมชน

ท่านที่สนใจติดตั้งระบบโซลาเซลล์บนหลังคาบ้าน  สามารถติดต่อ IMI Industries  ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • เว็บไซต์: https://imi-industries.com/

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และประหยัดค่าไฟฟ้า  ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ไปกับ IMI Industries

Reference News : www.ryt9.com

💪🏻เรามีบริการและสินค้าคุณภาพสูงพร้อมให้บริการครบวงจร

สนใจร่วมงานกับเราหรือสนใจบริการ คลิก📲

โทร : 02-970-2974

Email : sales@imi-industries.com

Website : www.imi-industries.com