ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งปี ทำให้เหมาะแก่การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า ในปัจจุบัน การติดตั้งโซล่าเซลล์ในประเทศไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาแผงโซล่าเซลล์ที่ลดลง ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์ในประเทศไทยมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์มีต้นทุนที่ต่ำกว่าไฟฟ้าที่ซื้อจากภาครัฐ ส่งผลให้เจ้าของบ้านหรือธุรกิจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้
  • เป็นพลังงานสะอาด โซล่าเซลล์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สิน บ้านหรือธุรกิจที่มีการติดตั้งโซล่าเซลล์จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
  • ประเภทของโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์มีด้วยกัน 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

  • โซล่าเซลล์แบบซิลิคอน เป็นโซล่าเซลล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ผลิตจากซิลิคอนบริสุทธิ์ มีประสิทธิภาพในการแปลงแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าสูง
  • โซล่าเซลล์แบบฟิล์มบาง เป็นโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากวัสดุบาง ๆ เช่น ซิลิคอนอะโมไซด์ ประสิทธิภาพในการแปลงแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าโซล่าเซลล์แบบซิลิคอน แต่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า

IMI Industries Co., Ltd. เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในประเทศไทย ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจร โดยทีมวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ของ IMIมีขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ชัดเจนและครบถ้วน ดังนี้

1.การเสนอราคา

IMI จะเริ่มต้นด้วยการขอข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้า เช่น บิลค่าไฟฟ้า ข้อมูลระบบไฟฟ้าเบื้องต้น เพื่อประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าและพื้นที่ติดตั้ง จากนั้นจะออกแบบเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลก่อนเข้าพบลูกค้าเพื่อสำรวจหน้างาน

หลังจากสำรวจหน้างานแล้ว IMI จะเสนอราคาในรูปแบบ Proposal โดยแนบรายละเอียด Spec. อุปกรณ์ Layout Pvsyst Report และตารางการคืนทุน เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาการลงทุนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

2.การสำรวจหน้างาน และการติดตั้ง

หลังจากลูกค้าอนุมัติราคาแล้ว IMI จะเข้าสำรวจหน้างานอีกครั้งเพื่อออกแบบการติดตั้งให้สอดคล้องกับสถานที่ติดตั้งจริง เช่น การเลือกใช้ Mounting ให้ถูกต้องกับประเภทของหลังคา จุดติดตั้ง Inverter จุดเชื่อมต่อระบบ แนวติดตั้งรางไฟฟ้า และสายไฟฟ้า (Cable Routing) จุดเชื่อมต่อระบบทำความสะอาดแผง เป็นต้น

จากนั้น IMI จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) นำเสนอ Material List Shop Drawing และ Project Schedule ให้ลูกค้าอนุมัติก่อนเข้าติดตั้ง

หลังจากได้รับอนุมัติจากลูกค้าแล้ว IMI จะดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์ เชื่อมต่อระบบ และ Commissionng จากนั้นจะยื่นขออนุญาต กกพ. (การประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต) และยื่นขออนุญาต กฟภ./กฟน. ขอขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3.การส่งมอบงาน และบริการหลังงานขาย

IMI จะส่งมอบงานพร้อม Final Document ประกอบไปด้วย รายงานการติดตั้ง รายงานการทดสอบระบบ AS-Buit Drawing และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

IMI จะตรวจสอบระบบ พร้อมล้างแผงโซลาร์ทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี (ลูกค้าสามารถซื้อ Service Contact เพิ่มได้) หากระบบโซลาร์มีปัญหา ลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมมาได้ที่ Call Center

ข้อดีของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ของ IMI ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ครบวงจร โดยทีมวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ขั้นตอนการติดตั้งชัดเจนและครบถ้วน มีบริการหลังการขายที่ครอบคลุม

เชิญชวนลงทุนติดตั้งโซลลาร์เซลล์ที่น่าเชื่อถือของ IMI Industries Co., Ltd.

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งปี ทำให้เหมาะแก่การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า ในปัจจุบัน การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาแผงโซล่าเซลล์ที่ลดลง ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

การติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สิน หากท่านกำลังมองหาทางเลือกในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ