บริษัท IMI ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ภายใต้ชื่อ ‘International Measuring Instruments Company Limited’  เริ่มต้นด้วยการให้บริการเครื่องมือวัดและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2536 บริษัทก้าวเข้าสู่โครงการใหญ่ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)  โดยการจัดหา Simulator ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มูลค่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐ และติดตั้งระบบดับเพลิงกังห่างเทอร์ไบน์มูลค่า 50 ล้านบาท จำนวน 10 ชุด ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่แสดงถึงความสามารถในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของ IMI

ในปี พ.ศ. 2542  IMI เปลี่ยนชื่อเป็น IMI เพื่อสะท้อนการขยายขอบเขตบริการและกลายเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หลากหลายสู่ตลาด  หลังจากนั้น IMI ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2549-2553 บริษัทมีบทบาทสำคัญในเมกะโปรเจกต์กับ ปตท. สำหรับ NGV  ด้วยการทำสัญญามูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ครอบคลุมการจัดหาและติดตั้งในสถานี NGV จำนวน 17 แห่ง จัดหาถังบรรจุ NGV 10,000 ชุด และรถเทรลเลอร์ระยะยาว 40 คัน

IMI ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  ปี พ.ศ. 2555 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015  และในปี พ.ศ. 2559 ประกาศวิสัยทัศน์ของบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมปลุกจิตวิญญาณร่วมกันกับพนักงาน

นอกจากนี้ IMI ยังขยายขอบเขตการดำเนินงานอย่างไม่หยุดยั้ง  ปี พ.ศ. 2559 เข้าสู่ธุรกิจน้ำมัน โดยเป็นผู้จัดหาหัวจ่ายน้ำมันให้กับ PTT OR, Bangchak และ SHELL พร้อมระบบวัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ (ATG)  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2564 มีหัวจ่ายที่ติดตั้งแล้วเกิน 2,500 ชุด รวมถึงระบบบริหารจัดการอัตโนมัติในสถานี

ปี พ.ศ. 2560 IMI  ขยายสู่ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และในปี พ.ศ. 2562 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2018  หลังจากนั้นพัฒนาเป็นผู้จัดหาโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทประสบความสำเร็จในการปรับปรุงระบบ Reheat Spray Water Control Valve และวาล์วลดความร้อน (Desuperheater) มูลค่า 6 ชุด ณ โรงไฟฟ้าหงสา  และในปี พ.ศ. 2564  IMI ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จำหน่ายวาล์วชนิดพิเศษของ ValvTechnologies  (KV valve) จาก ปตท. สำหรับโครงการกรองโมเลกุลไซต์ (5 ชุด)  นอกจากนี้ บริษัทมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนวาล์วระบายน้ำทิ้งและวาล์วแยกน้ำในระบบหม้อไอน้ำให้กับ กลุ่ม TOP, IRPC, EGAT, โรงไฟฟ้าหงสา, ราชบุรี และ กลุ่ม Gulf

IMI มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในด้านการศึกษา เทคโนโลยีพลังงาน และการควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซ ด้วยความมุ่งมั่นนี้ IMI พร้อมก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไทยต่อไป

IMI Industries Co., Ltd. สู่ New Energy Solutions : ก้าวสู่อนาคตแห่งพลังงานสะอาด

IMI Industries Co., Ltd. หรือ IMI ผู้นำด้านโซลูชันพลังงานและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นจากการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดและควบคุมคุณภาพ ต่อมาได้ขยายธุรกิจสู่การจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี รวมไปถึงธุรกิจน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน

ในปี พ.ศ. 2563 IMI ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานสะอาด (Clean Energy Strategy) เพื่อก้าวสู่ผู้นำด้านโซลูชันพลังงานสะอาดในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและนำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดที่ครอบคลุมทุกมิติ ประกอบด้วย 1.Solar Cell โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร 2.EV ON โซลูชันยานยนต์ไฟฟ้า

Solar Cell นำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ตั้งแต่การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ไปจนถึงระบบควบคุมและการบริหารจัดการพลังงาน โดย IMI เลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก เช่น DAR Solar, JA Solar และ HopeWind  ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

นอกจากนี้ IMI ยังมีบริการให้คำปรึกษาและออกแบบโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์เฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย เจ้าของธุรกิจ หรือระดับอุตสหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่ IMI นำเสนอจะตรงตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้ามากที่สุด

ปัจจุบัน IMI มีโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับลูกค้าหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และโรงพยาบาล เป็นต้น โดย IMI มุ่งมั่นที่จะขยายตลาดโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า

EV ON นำเสนอโซลูชันยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจร ประกอบด้วยสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) และสถานีบริการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (EV Station) โดย IMI ได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

IMI เชื่อว่าสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้า โดย IMI มุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ก้าวสู่อนาคตแห่งพลังงานสะอาด มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ผู้นำด้านโซลูชันพลังงานสะอาดในประเทศไทย โดย IMI เชื่อมั่นว่าพลังงานสะอาดเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ IMI จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ