พลังงานสะอาดทางเลือกเพื่ออนาคต

35th IMI Industries

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง

โรงไฟฟ้า
โรงงานปิโตรเคมี
ปั้มน้ำมัน
ก๊าซ NGV
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์(MW)

IMI Industries Business

การศึกษาและองค์กร

พลังงาน

พลังงานหมุนเวียน

IMI Industries

ในฐานะผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี IMI Industries ให้บริการด้านวิศวกรรมและ EPC ที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นที่โครงการริเริ่มด้านพลังงานสะอาด

IMI Industries มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและยั่งยืน

ผลงานที่ผ่านมา


พันธมิตรทางธุรกิจ

OFFICE

สำนักงานใหญ่ – กรุงเทพฯ
สำนักงานสาขา – ระยอง
ทีมงานบริการ

    • ภาคอีสาน ขอนแก่น/ร้อยเอ็ด/นครราชสีมา
    • ภาคเหนือ ลำพูน/พิษณุโลก
    • ภาคใต้ เพชรบุรี/สุราษฎร์ธานี
สำนังงานใหญ่
232/13-14 ถใพหลโยธิน แขวงอนุสารวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
อีเมล์: sales@imi-industries.com
เบอร์โทร์ศัพย์ .: (66) 2 970 2974ถึง 81
สำนังงานสาขาระยอง
267/206-8 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จ.ระยอง 21150 ประเทศไทย
อีเมล์ : rayong@imi-industries.com
เบอร์โทรศัพท์ .: (66) 38 607 526
USAThailand