เกี่ยวกับเรา

IMI Industries Co., Ltd. คือผู้นำด้านการให้บริการด้านวิศวกรรมทางเทคนิค ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ของเรามีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา รวมถึงบริการด้านเครื่องมือวัด ไฟฟ้า เครื่องกล และบริการด้านการศึกษา

Mission

พันธกิจของ IMI Industries คือการนำเสนอเทคโนโลยีและบริการพลังงานทดแทนที่ล้ำสมัย โดยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปสู่แหล่งพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน ด้วยความร่วมมือ นวัตกรรม และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เรามุ่งหวังที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกสีเขียวที่พลังงานทดแทนสามารถเข้าถึงได้ ราคาไม่แพง และเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับสังคมที่มีความยืดหยุ่นและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

Vision

เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำเสนอโซลูชั่นพลังงานทดแทนที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ชุมชนและอุตสาหกรรมสามารถเจริญเติบโตได้ในขณะเดียวกันก็รักษาโลกไว้สำหรับคนรุ่นอนาคต

ความสำเร็จของ IMI Industries

Conventional Energy Solutions

New Energy Solutions

IMI Industries Co., Ltd. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บน

อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

IMI Industries กำลังมองหาบุคคลที่มีความสามารถเพื่อร่วมทีม

ในสายงานการขายและพัฒนาธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ : แผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์โซลาร์ เครื่องชาร์จและสถานีชาร์จ EV
สำนักงานใหญ่
232/13-14 ถใพหลโยธิน แขวงอนุสารวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
อีเมล์: sales@imi-industries.com
เบอร์โทร์ศัพย์ .: (66) 2 970 2974ถึง 81
สำนักงานสาขาระยอง
267/206-8 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จ.ระยอง 21150 ประเทศไทย
อีเมล์ : rayong@imi-industries.com
เบอร์โทรศัพท์ .: (66) 38 607 526
USAThailand