IMI Industries พัฒนาอย่างยั่งยืน

ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงาน

IMI Industries พัฒนาอย่างยั่งยืน

ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงาน

โรงไฟฟ้า

น้ำมันและก๊าซ

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

วัสดุเยื่อกระดาษและปูนซีเมนต์

ผลิตภัณฑ์

สำนักงานใหญ่
232/13-14 ถใพหลโยธิน แขวงอนุสารวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
อีเมล์: sales@imi-industries.com
เบอร์โทร์ศัพย์ .: (66) 2 970 2974ถึง 81
สำนักงานสาขาระยอง
267/206-8 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จ.ระยอง 21150 ประเทศไทย
อีเมล์ : rayong@imi-industries.com
เบอร์โทรศัพท์ .: (66) 38 607 526
USAThailand