การจัดหาพลังงานทดแทน โซลูชั่นพลังงานสีเขียว

ครอบคลุมการใช้พลังงานของคุณสูงสุด 100%: เรามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่มีรูปแบบการกำหนดราคาและระยะเวลาที่แตกต่างกัน

Liquid Natural Gas (LNG)

LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้สะอาดซึ่งเกิดจากการทำให้ก๊าซธรรมชาติกลายเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ -162 องศาเซลเซียส (-259.6 องศาฟาเรนไฮต์) LNG มีข้อได้เปรียบตรงที่มีปริมาตรน้อยกว่าก๊าซธรรมชาติในสภาวะปกติ ทำให้ขนส่งและจัดเก็บได้ง่ายขึ้น

Hydrogen System Solution

ก๊าซไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้สะอาดซึ่งเกิดจากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า มีข้อดีคือปล่อยมลพิษต่ำและไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคตเนื่องจากสามารถนำไปใช้ผลิตไฟฟ้า ยานพาหนะพลังงาน หรือใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ LNG และโซลูชันระบบไฮโดรเจนของ Dover Fueling Solutions เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจและองค์กรที่ต้องการใช้เชื้อเพลิงที่เผาไหม้สะอาดในการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อการใช้งาน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ธุรกิจประหยัดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานใหญ่
232/13-14 ถใพหลโยธิน แขวงอนุสารวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
อีเมล์: sales@imi-industries.com
เบอร์โทร์ศัพย์ .: (66) 2 970 2974ถึง 81
สำนักงานสาขาระยอง
267/206-8 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จ.ระยอง 21150 ประเทศไทย
อีเมล์ : rayong@imi-industries.com
เบอร์โทรศัพท์ .: (66) 38 607 526
USAThailand