พลังงานสะอาดทางเลือก

เพื่ออนาคต

35th IMI Industries

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง

Power Plants
Petrochemical Plants
Gas Stations
NGV Stations
Solar Projects (MW)

IMI Industries Business

พลังงาน

พลังงานหมุนเวียน

การศึกษาและองค์กร

IMI Industries

ในฐานะผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี IMI Industries ให้บริการด้านวิศวกรรมและ EPC ที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นที่โครงการริเริ่มด้านพลังงานสะอาด

IMI INDUSTRIES มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและยั่งยืน

ผลงานที่ผ่านมา

บทความ


Business Partners

OFFICE

สำนักงานใหญ่ – กรุงเทพฯ
สำนักงานสาขา – ระยอง
ทีมงานบริการ

    • ภาคอีสาน ขอนแก่น/ร้อยเอ็ด/นครราชสีมา
    • ภาคเหนือ ลำพูน/พิษณุโลก
    • ภาคใต้ เพชรบุรี/สุราษฎร์ธานี
สำนักงานใหญ่
232/13-14 ถใพหลโยธิน แขวงอนุสารวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
อีเมล์: sales@imi-industries.com
เบอร์โทร์ศัพย์ .: (66) 2 970 2974ถึง 81
สำนักงานสาขาระยอง
267/206-8 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จ.ระยอง 21150 ประเทศไทย
อีเมล์ : rayong@imi-industries.com
เบอร์โทรศัพท์ .: (66) 38 607 526
USAThailand