4 ข้อควรรู้!ขั้นตอนสำคัญสำหรับขออนุญาต ติดตั้งโซลาร์เซลล์ การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก อาคารพาณิชย์ หรือโรงงาน มักใช้บริการไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) : ผลิตไฟฟ้า
 • การไฟฟ้านครหลวง (MEA) : จำหน่ายไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) : จำหน่ายไฟฟ้าในต่างจังหวัด

การติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือน ในระบบที่มีการขนานไฟฟ้า จำเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานเหล่านี้อย่างถูกต้อง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์และการติดตั้ง

ระบบโซล่าเซลล์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 1. ระบบออนกริด (On-Grid) : ใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์และไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแบตเตอรี่ ต้องขออนุญาตการไฟฟ้า
 2. ระบบออฟกริด (Off-Grid) : ไม่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เหมาะกับพื้นที่ห่างไกล ไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้า
 3. ระบบไฮบริด (Hybrid) : ผสมผสานระบบออนกริดและออฟกริด ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์ และติดตั้งแบตเตอรี่ ต้องขออนุญาตการไฟฟ้า

สรุป ระบบโซล่าเซลล์ที่ต้องขออนุญาตคือ ระบบออนกริด และ ระบบไฮบริด

ขั้นตอนการขออนุญาต

1. ยื่นขออนุญาตหรือแจ้งหน่วยงานราชการในท้องถิ่น

 • เอกสารต้องได้รับการตรวจสอบและเซ็นรับรองโดยวิศวกรโยธาที่มีใบ กว.

เอกสารที่ต้องยื่น

 • กรณีพื้นที่ติดตั้งเกิน 160 ตารางเมตร หรือน้ำหนักรวมเกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร: ยื่นใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อขออนุญาตปรับปรุงอาคาร (อ.1)
 • กรณีพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร และน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร: ยื่นใบคำร้องแจ้งให้ทราบ

หลังจากยื่นเอกสาร จะได้รับหลักฐานการขออนุญาต และสามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ได้

2. แจ้งขอยกเว้นการขอใบอนุญาตจาก กกพ.

กรณีติดตั้งโซล่าเซลล์ที่มีกำลังผลิตติดตั้งไม่ถึง 1000 kVA หรือประมาณ 800 kW

 • ยื่นที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • ยื่นทางเว็บไซต์ www.cleanenergyforlife.net

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น จะได้รับหนังสือการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจาก สำนักงาน กกพ.

3. ยื่นขอขนานไฟฟ้ากับการไฟฟ้าตามเขตพื้นที่ใช้งาน

 • ยื่นผ่านเว็บไซต์
  • การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เอกสารที่ต้องยื่น

 1. เอกสารมอบอำนาจ (กรณีให้บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ขออนุญาตแทน)
 2. รูปถ่ายแสดงอุปกรณ์ แผง และอินเวอร์เตอร์
 3. ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อขออนุญาตปรับปรุงอาคาร (อ.1)
 4. แบบแปลนโครงสร้างการติดตั้ง ที่ตรวจสอบโดยวิศวกรโยธา
 5. แบบ Single Line Diagram ที่รับรองโดยวิศวกรโยธา
 6. รายละเอียด รุ่น ยี่ห้อ ของแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ (Specification)
 7. Mini COP รายการตรวจสอบมาตรการด้านการออกแบบติดตั้งตามประมวลหลักการปฏิบัติ

การขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์อาจใช้ระยะเวลายาวนานถึง 6 เดือนหรือมากกว่านั้น และต้องคอยเตรียมเอกสารยุ่งยากมากมาย ในปัจจุบันมีความนิยมให้บริษัท

IMI Industries นำเสนอบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษา ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

ทำไมต้องเลือก IMI Industries?

 • ประสบการณ์อันยาวนาน: IMI Industries มีประสบการณ์ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มามากกว่า 35 ปี
 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ: ทีมงานของ IMI Industries ประกอบด้วยวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติสูง
 • โซลูชันที่ครบวงจร: IMI Industries นำเสนอบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษา
 • บริการที่มีคุณภาพ: IMI Industries มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
 • ราคาที่แข่งขันได้: IMI Industries นำเสนอราคาที่แข่งขันได้สำหรับระบบโซลาร์เซลล์

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์กับบริษัท เราดูแลการออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคอุตสาหกรรม หากสนใจติดตั้งสามารถ ปรึกษาฟรี

 • IMI Industries สามารถออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับบ้าน ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ
 • IMI Industries นำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่หลากหลาย รวมถึงระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ระบบโซลาร์เซลล์บนพื้นดิน และระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด
 • IMI Industries นำเสนอบริการด้านการเงินที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อระบบโซลาร์เซลล์ได้

IMI Industries มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่ครบวงจร ติดต่อเราวันนี้ เพื่อขอใบเสนอราคาฟรี!!

——————————————————————————————–

IMI Industries บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์และจำหน่ายอุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน

บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร โซล่ารูฟท็อป โซล่าฟาร์ม และเป็นตัวแทนจำหน่าย Ashcroft Pressure Gauge CEMs Valve อุปกรณ์ mechanic ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและปิโตรเคมี

IMI Industries ผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานที่มีประสบการณ์มากกว่า