ติดตั้งโซลาร์เซลล์ อ้างอิงจากข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กบอ.) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งจะเป็นการส่งเสนอโอกาสให้กับชุมชนต่างๆ  ในการมีส่วนร่วมผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  ลดภาระค่าไฟฟ้า  และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ชุมชนมีพลังงานใช้เอง  ลดภาระค่าไฟฟ้า:

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  นี้  เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในชุมชน  ลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า  และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับชุมชน

ตัวอย่างเช่น:

 • ชุมชนขนาดกลาง ที่มีบ้านเรือนประมาณ 100 หลังคาเรือน ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ร่วมกัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 500 กิโลวัตต์ ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในครัวเรือน และลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 20-30%

เสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน:

นอกจากการผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้ว  ชุมชนยังสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้  เข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน  กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เปิดโอกาสให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วม:

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  เปิดกว้างให้ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วิสาหกิจชุมชน  และนิติบุคคลอื่น ๆ  ที่สนใจ  สามารถเข้าร่วมโครงการได้

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ:

 1. ชุมชนที่สนใจ ทำการศึกษารวบรวมข้อมูล เช่น ความต้องการใช้ไฟฟ้า พื้นที่ติดตั้ง และกำลังการผลิตที่เหมาะสม
 2. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
 3. ยื่นขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กบอ.)
 4. ติดตั้งระบบโซลาเซลล์

จุดเด่นของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์:

 • ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับชุมชน
 • ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
 • เป็นการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อนาคตของพลังงานแสงอาทิตย์:

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสรษณ์การใช้พลังงานหมุนเวียน  และการกระจายอำนาจด้านพลังงาน  ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

IMI Industries นำเสนอบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษา ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

ทำไมต้องเลือก IMI Industries?

 • ประสบการณ์อันยาวนาน: IMI Industries มีประสบการณ์ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มามากกว่า 35 ปี
 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ: ทีมงานของ IMI Industries ประกอบด้วยวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติสูง
 • โซลูชันที่ครบวงจร: IMI Industries นำเสนอบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษา
 • บริการที่มีคุณภาพ: IMI Industries มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
 • ราคาที่แข่งขันได้: IMI Industries นำเสนอราคาที่แข่งขันได้สำหรับระบบโซลาร์เซลล์

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์กับบริษัท เราดูแลการออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคอุตสาหกรรม หากสนใจติดตั้งสามารถ ปรึกษาฟรี

 • IMI Industries สามารถออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับบ้าน ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ
 • IMI Industries นำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่หลากหลาย รวมถึงระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ระบบโซลาร์เซลล์บนพื้นดิน และระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด
 • IMI Industries นำเสนอบริการด้านการเงินที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อระบบโซลาร์เซลล์ได้

IMI Industries มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่ครบวงจร ติดต่อเราวันนี้ เพื่อขอใบเสนอราคาฟรี!!

——————————————————————————————–

IMI Industries บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์และจำหน่ายอุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน

บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร โซล่ารูฟท็อป โซล่าฟาร์ม และเป็นตัวแทนจำหน่าย Ashcroft Pressure Gauge CEMs Valve อุปกรณ์ mechanic ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและปิโตรเคมี

IMI Industries ผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานที่มีประสบการณ์มากกว่า

Reference News : www.ryt9.com