การ ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า โดยโซล่าร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เองได้ ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง และส่งผลให้ประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาว

IMI Industries เป็นผู้นำด้านโซลูชันพลังงานและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมา ยาวนานกว่า 30 ปี โดย IMI นำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ตั้งแต่การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ไปจนถึงระบบควบคุมและการบริหารจัดการพลังงาน

IMI เชื่อว่าโซล่าร์เซลล์เป็นพลังงานแห่งอนาคตที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ IMI จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ธุรกิจแบบไหน ควรติดตั้ง “โซล่าร์เซลล์”ธุรกิจต่อไปนี้ เหมาะสมที่จะติดตั้งโซล่าร์เซลล์ เนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันปริมาณมาก และค่าใช้จ่ายไฟในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง

1. ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันปริมาณมาก ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ทำอาหาร อุปกรณ์แสงสว่าง และอื่นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายไฟในแต่ละเดือนจึงค่อนข้างสูง

ข้อดีของการติดตั้งโซล่าร์เซลล์สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ได้แก่

 • ประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง 70% เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง
 • เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน โซล่าร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้แม้ในยามที่ไฟฟ้าดับ
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โซล่าร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

2. ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ต้องใช้กำลังในการจ่ายไฟสูงมาก เพราะไฟฟ้าถูกดึงไปใช้หลายส่วนงาน เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต แสงสว่าง และอื่นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายไฟในแต่ละเดือนจึงสูงมากเช่นกัน

ข้อดีของการติดตั้งโซล่าร์เซลล์สำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่

 • ประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง 70% เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง
 • เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน โซล่าร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้แม้ในยามที่ไฟฟ้าดับ
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โซล่าร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

3. ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม และร้านที่ตั้งแบบ STAND ALONE การออกมาตั้งร้านอยู่ในพื้นที่แค่ร้านเดียว ทำให้ค่าใช้จ่ายไฟค่อนข้างสูง ทำให้ลดผลกำไรที่ควรได้จากหน้าร้านจนเกินไป

ข้อดีของการติดตั้งโซล่าร์เซลล์สำหรับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม และร้านที่ตั้งแบบ STAND ALONE ได้แก่

 • เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน โซล่าร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้แม้ในยามที่ไฟฟ้าดับ
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โซล่าร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

4. ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ เป็นธุรกิจที่พูดได้เลยว่าใช้ไฟฟ้าแทบจะ 24 ชั่วโมง ค่าไฟต่อเดือนจึงสูงมาก การติดตั้งโซล่าร์เซลล์จะช่วยให้ธุรกิจร้านสะดวกซื้อสามารถประหยัดค่าไฟได้มากถึง 50-70%

5.ธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ประหยัดค่าไฟ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม เป็นธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยไฟฟ้าถูกใช้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง และอื่นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายไฟในแต่ละเดือนจึงสูงมาก

การติดตั้งโซล่าร์เซลล์จะช่วยให้ธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมสามารถประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาว โดยเฉลี่ยแล้วสามารถประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง

นอกจากนี้ โซล่าร์เซลล์ยังเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโซล่าร์เซลล์ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

โซล่าร์เซลล์ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้แม้ในยามที่ไฟฟ้าดับ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้กับธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม

ข้อควรพิจารณาก่อนติดตั้งโซล่าร์เซลล์สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม ก่อนตัดสินใจติดตั้งโซล่าร์เซลล์สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ควรประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจในแต่ละวัน เพื่อเลือกขนาดของแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสม
 • ทิศทางและปริมาณแสงแดด ควรเลือกพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่มีทิศทางและปริมาณแสงแดดเพียงพอ เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด
 • งบประมาณ ควรประเมินงบประมาณที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่าร์เซลล์

การติดตั้งโซล่าร์เซลล์มีประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจต่างๆ ดังนี้

 • ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า การติดตั้งโซล่าร์เซลล์จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถประหยัดค่าไฟได้ในระยะยาว ซึ่งช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ และเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ
 • เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน โซล่าร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้แม้ในยามที่ไฟฟ้าดับ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้กับธุรกิจ
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โซล่าร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
 • ข้อควรพิจารณาก่อนติดตั้งโซล่าร์เซลล์

ก่อนตัดสินใจติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ธุรกิจต่างๆ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ควรประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจในแต่ละวัน เพื่อเลือกขนาดของแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสม
 • ทิศทางและปริมาณแสงแดด ควรเลือกพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่มีทิศทางและปริมาณแสงแดดเพียงพอ เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด
 • งบประมาณ ควรประเมินงบประมาณที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

IMI Industries Co., Ltd. นำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ตั้งแต่การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ไปจนถึงระบบควบคุมและการบริหารจัดการพลังงาน โดย IMI เลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์คุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

IMI มีบริการให้คำปรึกษาและออกแบบโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์เฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่ IMI นำเสนอจะตรงตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้ามากที่สุด

IMI Industries นำเสนอบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษา ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

ทำไมต้องเลือก IMI Industries?

 • ประสบการณ์อันยาวนาน: IMI Industries มีประสบการณ์ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มามากกว่า 35 ปี
 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ: ทีมงานของ IMI Industries ประกอบด้วยวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติสูง
 • โซลูชันที่ครบวงจร: IMI Industries นำเสนอบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษา
 • บริการที่มีคุณภาพ: IMI Industries มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
 • ราคาที่แข่งขันได้: IMI Industries นำเสนอราคาที่แข่งขันได้สำหรับระบบโซลาร์เซลล์

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์กับบริษัท เราดูแลการออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคอุตสาหกรรม หากสนใจติดตั้งสามารถ ปรึกษาฟรี

 • IMI Industries สามารถออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับบ้าน ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ
 • IMI Industries นำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่หลากหลาย รวมถึงระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ระบบโซลาร์เซลล์บนพื้นดิน และระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด
 • IMI Industries นำเสนอบริการด้านการเงินที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อระบบโซลาร์เซลล์ได้

IMI Industries มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่ครบวงจร ติดต่อเราวันนี้ เพื่อขอใบเสนอราคาฟรี!!

——————————————————————————————–

IMI Industries บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์และจำหน่ายอุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน

บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร โซล่ารูฟท็อป โซล่าฟาร์ม และเป็นตัวแทนจำหน่าย Ashcroft Pressure Gauge CEMs Valve อุปกรณ์ mechanic ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและปิโตรเคมี

IMI Industries ผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานที่มีประสบการณ์มากกว่า