ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งปี ทำให้เหมาะแก่การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า ในปัจจุบัน การติดตั้งโซล่าเซลล์ ในประเทศไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบาย ของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาแผงโซล่าเซลล์ที่ลดลง ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์ในประเทศไทยมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์มีต้นทุนที่ต่ำกว่าไฟฟ้าที่ซื้อจากภาครัฐ ส่งผลให้เจ้าของบ้านหรือธุรกิจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้
 • เป็นพลังงานสะอาด โซล่าเซลล์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สิน บ้านหรือธุรกิจที่มีการติดตั้งโซล่าเซลล์จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
 • ประเภทของโซล่าเซลล์

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ มีด้วยกัน 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

 • โซล่าเซลล์แบบซิลิคอน เป็นโซล่าเซลล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ผลิตจากซิลิคอนบริสุทธิ์ มีประสิทธิภาพในการแปลงแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าสูง
 • โซล่าเซลล์แบบฟิล์มบาง เป็นโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากวัสดุบาง ๆ เช่น ซิลิคอนอะโมไซด์ ประสิทธิภาพในการแปลงแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าโซล่าเซลล์แบบซิลิคอน แต่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า

IMI Industries เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในประเทศไทย ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจร โดยทีมวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ของ IMI มีขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ชัดเจนและครบถ้วน ดังนี้

1.การเสนอราคา

IMI จะเริ่มต้นด้วยการขอข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้า เช่น บิลค่าไฟฟ้า ข้อมูลระบบไฟฟ้าเบื้องต้น เพื่อประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าและพื้นที่ติดตั้ง จากนั้นจะออกแบบเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลก่อนเข้าพบลูกค้าเพื่อสำรวจหน้างาน

หลังจากสำรวจหน้างานแล้ว IMI จะเสนอราคาในรูปแบบ Proposal โดยจะจำแนกดังนี้
1.แนบรายละเอียด Spec.
2.อุปกรณ์ Layout
3.Pvsyst Report และตารางการคืนทุน
เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาการลงทุนการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

2.การสำรวจหน้างาน และการติดตั้ง

หลังจากลูกค้าอนุมัติราคาแล้ว IMI จะเข้าสำรวจหน้างานอีกครั้งเพื่อออกแบบการติดตั้งให้สอดคล้องกับสถานที่ติดตั้งจริง เช่น การเลือกใช้ Mounting ให้ถูกต้องกับประเภทของหลังคา จุดติดตั้ง Inverter จุดเชื่อมต่อระบบ แนวติดตั้งรางไฟฟ้า และสายไฟฟ้า (Cable Routing) จุดเชื่อมต่อระบบทำความสะอาดแผง เป็นต้น

จากนั้น IMI จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) นำเสนอ Material List Shop Drawing และ Project Schedule ให้ลูกค้าอนุมัติก่อนเข้าติดตั้ง

หลังจากได้รับอนุมัติจากลูกค้าแล้ว IMI จะดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์ เชื่อมต่อระบบ และ Commissionng จากนั้นจะยื่นขออนุญาต กกพ. (การประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต) และยื่นขออนุญาต กฟภ. และกฟน. ขอขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3.การส่งมอบงาน และบริการหลังงานขาย

☑ IMI จะส่งมอบงานพร้อม Final Document ประกอบไปด้วย รายงานการติดตั้ง รายงานการทดสอบระบบ AS-Buit Drawing และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

☑ IMI จะตรวจสอบระบบ พร้อมล้างแผงโซลาร์ทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี (ลูกค้าสามารถซื้อ Service Contact เพิ่มได้) หากระบบโซลาร์มีปัญหา ลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมมาได้ที่ Call Center

ข้อดีของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ของ IMI ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ครบวงจร โดยทีมวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ขั้นตอนการติดตั้งชัดเจนและครบถ้วน มีบริการหลังการขายที่ครอบคลุม

ติดตั้งโซลลาร์เซลล์ ที่น่าเชื่อถือของ IMI Industries

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งปี ทำให้เหมาะแก่การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า ในปัจจุบัน การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาแผงโซล่าเซลล์ที่ลดลง ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

การติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สิน หากท่านกำลังมองหาทางเลือกในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

IMI Industries นำเสนอบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษา ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

ทำไมต้องเลือก IMI Industries?

 • ประสบการณ์อันยาวนาน: IMI Industries มีประสบการณ์ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มามากกว่า 35 ปี
 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ: ทีมงานของ IMI Industries ประกอบด้วยวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติสูง
 • โซลูชันที่ครบวงจร: IMI Industries นำเสนอบริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษา
 • บริการที่มีคุณภาพ: IMI Industries มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
 • ราคาที่แข่งขันได้: IMI Industries นำเสนอราคาที่แข่งขันได้สำหรับระบบโซลาร์เซลล์

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์กับบริษัท เราดูแลการออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคอุตสาหกรรม หากสนใจติดตั้งสามารถ ปรึกษาฟรี

 • IMI Industries สามารถออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับบ้าน ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ
 • IMI Industries นำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่หลากหลาย รวมถึงระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ระบบโซลาร์เซลล์บนพื้นดิน และระบบโซลาร์เซลล์แบบไฮบริด
 • IMI Industries นำเสนอบริการด้านการเงินที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อระบบโซลาร์เซลล์ได้

IMI Industries มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่ครบวงจร ติดต่อเราวันนี้ เพื่อขอใบเสนอราคาฟรี!!

——————————————————————————————–

IMI Industries บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์และจำหน่ายอุปกรณ์ในสถานีบริการน้ำมัน

บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร โซล่ารูฟท็อป โซล่าฟาร์ม และเป็นตัวแทนจำหน่าย Ashcroft Pressure Gauge CEMs Valve อุปกรณ์ mechanic ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและปิโตรเคมี

IMI Industries ผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานที่มีประสบการณ์มากกว่า