4 ข้อควรรู้!ขั้นตอนสำคัญสำหรับขออนุญาต ติดตั้งโซลาร์เซลล์ การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก อาคารพาณิชย์

4 ข้อควรรู้!ขั้นตอนสำคัญสำหรับขออนุญาต ติดตั้งโซลาร์เซลล์

การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก อาคารพาณิชย์ หรือโรงงาน มักใช้บริการไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ

Read More
232/13-14 Phaholyothin Rd., Anusawwaree, Bangkhen, Bangkok 10220, Thailand
E-mail: sales@imi-industries.com
Tel. No .: (66) 2 970 2974 to 81

Rayong Branch

267/206-8 Sukhumvit Road, T. Maptaphut, A. Muang, Rayong 21150 Thailand
E-mail : rayong@imi-industries.com
USAThailand