4 ข้อควรรู้!ขั้นตอนสำคัญสำหรับขออนุญาต ติดตั้งโซลาร์เซลล์ การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก อาคารพาณิชย์

4 ข้อควรรู้!ขั้นตอนสำคัญสำหรับขออนุญาต ติดตั้งโซลาร์เซลล์

การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก อาคารพาณิชย์ หรือโรงงาน มักใช้บริการไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ

Read More
วิธีการเลือกระบบโซล่าร์เซลล์ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานของคุณ

วิธีการเลือกระบบ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานของคุณ

การติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ในโรงงานเป็นการลงทุนระยะยาวที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ อย่างไรก็ตาม

Read More
แนวโน้มและความท้าทายของตลาด ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในอนาคต

แนวโน้มและความท้าทายของตลาด ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในอนาคต

พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีแรงผลักดันจากความต้องการพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น

Read More
ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ครบวงจรที่ IMI Industries ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งปี

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ครบวงจรที่ IMI Industries

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งปี ทำให้เหมาะแก่การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า

Read More
ในทศวรรษที่ผ่านมา รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก สาเหตุหลักมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ

นวัตกรรมสถานีชาร์จรถไฟฟ้า EV ON station ธุรกิจใหม่ที่น่าลงทุน

ในทศวรรษที่ผ่านมา รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก สาเหตุหลักมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ

Read More
  • 1
  • 2
232/13-14 Phaholyothin Rd., Anusawwaree, Bangkhen, Bangkok 10220, Thailand
E-mail: sales@imi-industries.com
Tel. No .: (66) 2 970 2974 to 81

Rayong Branch

267/206-8 Sukhumvit Road, T. Maptaphut, A. Muang, Rayong 21150 Thailand
E-mail : rayong@imi-industries.com
USAThailand